Mijn burgerberaad

Een vorm van democratische bestuurlijke vernieuwing
​​Heb ik daarmee iets te maken en kan het iets voor mij betekenen ?

De laatste ontwikkelingen

Laatste nieuws

Doel van deze website "MijnBurgerberaad"

Doel van deze website is de individuele burger en bestuurder te informeren over de landelijke ontwikkelingen rond bestuurlijke vernieuwing met het democratisch instrument het Burgerberaad. Dit komt tot uiting in:

  • het agenderen bij politici van de mogelijkheden van een Burgerberaad 
  • landelijke en lokale ervaringen maar ook documenten delen 
  • de ” informatiekloof ” beperken en transparantie van beleid inhoud geven
  • waar mogelijk rechtstreekse koppeling naar raadsagenda of videoverslag
  • onderling contact stimuleren en stelselmatig onderhouden. 
 
De  “Digitale makelaar”  voor de burger en overheid bij Burgerberaad 

De kernbegrippen burgerberaad

  • Deelname uitsluitend door loting ,iedereen doet mee !  
  • A- politiek
  • Geen lobby
  • Zwaarwegend advies
  • Herwinnen vertrouwen   

Directe democratie door loting burgers betrekken bij lokale  besluitvorming. Democratisch vooraf de bandbreedte en het mandaat vaststellen. 

Alle belanghebbende partijen nemen deel en laten hun ​stem horen.  Zij brengen vervolgens gezamenlijk een breed gedragen advies uit. 

Besluitvorming rond advies, via de reguliere democratische besluitvorming. 
Wederzijds vertrouwen wordt bevorderd.

Missie

Een bijdrage leveren aan het herijken van democratische waarden en het vertrouwen herstellen tussen burgers en overheid. Ondersteuning bieden aan de “Bestuurlijke Vernieuwing”. in alle publieke bestuurslagen. De absolute noodzaak daartoe werd op 15 maart 2023  bij de verkiezingen herbevestigd. 

Verre doelen bereik je immers samen

Visie  

Een hedendaagse tool leveren om de informatie kloof te dichten.  Dit met een zowel fysieke als  digitale aanpak met een 7/24 beschikbaar “Portaal”.  Voorzien van eigenschappen zoals actuele berichtgeving en toegankelijkheid voor een ieder. Het inmiddels overbekende begrip “Mijn” inhoud geven voor elke Nederlander in zijn of haar dorp of stad. Samen onze democratie een nieuwe vorm geven waarbij burgerparticipatie de grondslag is.